تاریخ: ۷:۳۴ :: ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

بر اساس اعلام بانک مرکزی، بیش از ۷.۷ میلیون فقره چک به مبلغی حدود ۴۶۱ هزار میلیارد ریال در شهریور ۱۳۹۶، در کل کشور وصول شده است.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی چک های وصولی در شهریور امسال نسبت به ماه قبل از آن از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۵ درصد و ۵.۹ درصد کاهش نشان می دهد. در این ماه، در کل کشور ۸۴.۴ درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و ۷۸.۲ درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول شده اند.

بر پایه این گزارش، در شهریور، در استان تهران حدود ۲.۷ میلیون فقره چک به مبلغی حدود ۲۷۸ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد ۸۵.۱ درصد و از نظر مبلغ ۷۹.۹ درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول شده است.

در این ماه در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های گیلان (۸۸.۵ درصد)، یزد (۸۶.۷ درصد) و کرمانشاه (۸۶.۲ درصد) اختصاص یافته است و استان های کهگیلویه و بویراحمد (۷۷.۱ درصد)، کردستان (۷۸.۰ درصد) و هرمزگان (۷۹.۵ درصد) پایین ترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله شده در اسان را به خود اختصاص داده اند.

همچنین در ماه مورد گزارش، در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت مبالغ چک های وصولی به کل مبالغ چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های البرز (۸۲.۸ درصد)، خوزستان (۸۲.۴ درصد) و کرمانشاه (۸۰.۵ درصد) اختصاص یافته است و استان های هرمزگان (۶۰.۱ درصد)، ایلام (۶۵.۰ درصد) و سمنان (۶۹.۱ درصد) کمترین نسبت مبالغ چک های وصولی به کل مبالغ چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

چک های رمز دار وصولی

 در شهریور ۱۳۹۶، در کل کشور حدود ۷۰۰ هزار فقره چک رمزدار به مبلغی حدود هزار و ۱۱۱ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۰.۳ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۴.۳ درصد افزایش داشته است.

این گزارش حاکی است در این ماه، در استان تهران بیش از ۲۵۵ هزار فقره چک رمزدار به مبلغی حدود ۸۰۴ هزار میلیارد ریال وصول شد. در شهریورماه، ۵۰.۵ درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۳۶.۵ درصد)، خراسان رضوی (۷.۳ درصد) و اصفهان (۶.۷ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

همچنین به لحاظ مبلغ ۷۹.۳ درصد از مبالغ چک های اشاره شده در استان های تهران (۷۲.۴ درصد)، اصفهان (۳.۷ درصد) و خراسان رضوی (۳.۲ درصد) وصول شده است.

چک های وصولی بر حسب عادی و رمزدار

 در شهریور امسال ، در کل کشور بالغ بر ۸.۴ میلیون فقره چک وصول شده است که از این تعداد بیش از ۷.۷ میلیون فقره چک عادی و حدود ۰.۷ میلیون فقره چک رمزدار بوده است. براین اساس در کل کشور ۹۱.۷ درصد از کل تعداد چک های وصولی، چک عادی و ۸.۳ درصد چک رمزدار بوده است.

در ماه مورد گزارش، در کل کشور مبلغی حدود هزار و ۵۷۲ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که حدود ۴۶۱ هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود هزار و ۱۱ هزار میلیارد ریال چک رمزدار بود. به عبارتی در کل کشور ۲۹.۳ درصد از کل مبلغ چک های وصولی، چک عادی و ۷۰.۷ درصد چک رمزدار بوده است.

آمار چک های مبادله ای

 در شهریور امسال ، بالغ بر ۹.۱ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر ۵۸۹ هزار میلیارد ریال مبادله شده که نسبت به ماه قبل از آن از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۷ و ۶.۲ درصد کاهش نشان می دهد. در این ماه، در استان تهران بیش از ۳.۱ میلیون فقره چک به مبلغی حدود ۳۴۸ هزار میلیارد ریال مبادله شده است.

همچنین در شهریور ۵۲.۳ درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با ۳۴.۳ درصد، ۹.۵ درصد و ۸.۵ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

از نظر مبلغ ۷۰.۰ درصد از مبالغ چک های بالا در سه استان تهران (۵۹.۰ درصد)، اصفهان (۵.۶ درصد) و خراسان رضوی (۵.۴ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

منبع:مهر

print

پاسخی بگذارید