گروه: عکس
تاریخ: 14:46 :: 2017/10/18

حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم صبح سه شنبه به منظور دفاع از خود در برابر اتهامات وارده در دادگاه کیفری ٢ شعبه 1057 استان تهران حاضر شد

پاسخی بگذارید

*

code