گروه: عکس
تاریخ: ۱۴:۴۶ :: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم صبح سه شنبه به منظور دفاع از خود در برابر اتهامات وارده در دادگاه کیفری ٢ شعبه 1057 استان تهران حاضر شد

پاسخی بگذارید