تاریخ: ۲۰:۴۶ :: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
حجم نقدینگی از ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان گذشت

بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ را بیش از ۳ هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۹.۱ درصدی نسبت به مردادماه سال ۹۹ است.

بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان مردادماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی را ۳۹ هزار و ۲۱۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۹.۱ درصدی نقدینگی نسبت به پایان مرداد ۹۹ است. این در حالی است که این شاخص نسبت به اسفندماه ۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد داشته است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان مردادماه امسال ۷.۶۰۱ بوده که ۲.۱ درصد نسبت به مرداد ۹۹ افت داشته است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان مرداد ۱۴۰۰ به ۶۵۵۶.۷ هزار میلیارد ریال رسید که حاکی از رشد ۱۶.۴ درصدی نسبت به مرداد ۹۹ است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۵۰ درصد رشد نسبت به مرداد سال قبل ۲۰۱۴.۵ هزار میلیارد ریال و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۶.۸ درصد رشد به ۱۲۴۲.۴ هزار میلیارد ریال رسید.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۹۸.۴ درصد رشد نسبت به پایان مرداد سال قبل همراه بوده و به ۱۳۷۵۱.۲ هزار میلیارد ریال رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۱۰.۵ درصد افت به ۹۳.۲ هزار میلیارد ریال رسید.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۴۷.۹ درصد افزایش نسبت به مرداد ۹۹ به ۴۳۳۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان مرداد ۱۴۰۰ با ۶.۸ درصد افزایش به ۱۲۴۲.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان مرداد ۱۴۰۰ معادل ۱۹۵۱.۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۵۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۸۱۵.۷ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۳.۹ درصد کاهش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۱۲۲۸۱.۵ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت مرداد ۹۹ دارای ۶۰.۸ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان مرداد ۱۴۰۰ به ۷۴.۷ هزار میلیارد ریال رسیده که ۴۶.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان مرداد ۱۴۰۰ معادل ۳۳۷۹.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل ۷۷.۸ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۲۳۶۵.۱ هزار میلیارد ریال است که ۴۴.۷ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۷۰.۹ هزار میلیارد ریال است که معادل ۵.۵ درصد نسبت به پایان مرداد ۹۹ کاهش داشته است.

print

پاسخی بگذارید