تاریخ: ۱۸:۵۶ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۹

درج شماره کد ملی مشتریان در چک های صیاد الزامی است.

سامانه صیاد چند ماهی در شبکه بانکی کشور اجرایی شده و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری باید از آن استفاده کنند.

سامانه صیاد توسط بانک مرکزی به جهت اعتبار دهی بیشتر به چک های موجود نزد مشتریان ایجاد شده و تمامی بانک ها الزاما باید آن را اجرا کنند.

اما جالب است بدانید که تغییرات چکهای سامانه صیاد و همچنین چک های موجود در بازار بسیار ملموس و قابل تشخیص است.

از جمله تغییراتی که در چک های صیاد به وضوح قابل مشاهده و تشخیص می باشد، درج شماره کد ملی صاحب حساب صادر کننده چک است.

بر اساس قوانین حساب جاری، مشتریانی که چک صادر می کنند، باید حساب خود را تامین کرده و نمی توانند به صرف کاهش مانده در حساب و واریز به حسابهای دیگرشان در همان بانک جلوی پاس شدن را بگیرند.

در این گونه موارد بانک موظف است مبلغ کمبود وجه را از هر یک از حسابهای صادر کننده چک برداشت و حساب جاری را به جهت پاس کردن چک تامین کنند.

درج شماره ملی بر روی چک های صادره از آن جا دارای اهمیت میباشد که در صورت موجود نبودن وجه چک پیدا کردن سایر حساب های مشتری در بانک به سرعت انجام شود.

print
برچسب ها:

پاسخی بگذارید