تاریخ: ۱:۲۹ :: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
رزمایش پیامبر اعظم ۱۲ سپاه در جزیره قشم

رزمایش پیامبر اعظم ۱۲ نیروی زمینی سپاه که آذر و دی ماه سال جاری در منطقه عمومی خلیج فارس و جزیره قشم برگزار شد، با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده با موفقیت پایان یافت.

سرویس سیاسی اقتصاد شمال: رزمایش پیامبر اعظم ۱۲ نیروی زمینی سپاه که آذر و دی ماه سال جاری در منطقه عمومی خلیج فارس و جزیره قشم برگزار شد، با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده با موفقیت پایان یافت.

رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه در جزیره قشم

رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه در جزیره قشم

رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه در جزیره قشم

رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه در جزیره قشم

رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه در جزیره قشم

رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه در جزیره قشم

رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه در جزیره قشم

رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه در جزیره قشم

رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه در جزیره قشم

print

پاسخی بگذارید