تاریخ: ۸:۲۳ :: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

حسن روستا جانباز جنگ تحمیلی امروز با رای اعضای هیات مدیره بعنوان رئیس هیات مدیره بانک ملت انتخاب شد.

حسن روستا جانباز جنگ تحمیلی امروز با رای اعضای هیات مدیره بعنوان رئیس هیات مدیره بانک ملت انتخاب شد.

بیگلری پیش از این رییس هییت مدیره بانک ملت بوده و پس از انتصاب وی به مدیرعاملی بانک ملت با برگزاری جلسه هییت مدیره و رای اکثریت اعضا حسین روستا به عنوان رییس هییت مدیره انتخاب شد.

گفتنی است حسن روستا از جانبازان دفاع مقدس بوده و پیش از این عضو هییت مدیره بانک ملت بوده است.

print

پاسخی بگذارید