تاریخ: ۱۱:۴۴ :: ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
سهام کشت و صنعت مغان بزودی واگذار می شود

بر اساس سازمان خصوصی سازی واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت مغان در آینده ای نزدیک انجام می شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که حدود ۶۰ درصد از شرکت های حاضر در فهرست امسال واگذاری های سازمان خصوصی سازی مربوط به حوزه کشاورزی و منابع طبیعی است، گفت: در این میان شرکت کشت و صنعت مغان یکی از واگذاریهای مهم این فهرست است.

پوری حسینی در ادامه گفت : بر این اساس در جلسه اخیر هیات واگذاری شرایط عرضه سهام این شرکت مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت و مقرر شد تا این شرکت به قیمت کل پایه حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان و در راستای واگذاری به بخش خصوصی واقعی در آینده نزدیک به مزایده گذاشته شود.

print

پاسخی بگذارید