دیدگاه
تاریخ: ۱۲:۲۰ :: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
مدیران و توجه به وضعیت معیشتی مردم

مردم در این چهار دهه به شایستگی نشان داده اند که همراه و همگام اهداف و آرمان های بزرگ نظام هستند.

مجید محمدپور:ظهور و پیدایش نظام اسلامی در ایران با همه فراز و نشیب هایش در چهل سال گذشته، اگر چه برای دوستان انقلاب اسلامی یک نهضت عظیم و گونه ای آشکارچراغ راه برای ایستادگی مردم کشورها در برابر استکبار و استعمار و زورگویی های بی منطق جهان غرب به خصوص آمریکایی ها و اسراییلی ها بود، برای مستکبران خار در چشم و استخوان در گلو شد.

اکنون نظام اسلامی با شکوه و قدرت تمام ‘ فارغ از مشکلات گذرای داخلی ‘ در استانه چهلمین سال ظهورش قرار گرفته است و حضور نرم افزاری و گاه سخت افزاری انقلاب اسلامی در جهان به ویژه درمنطقه خاورمیانه عرصه را به خصوص بر تاخت و تازهای کاخ سفید و تل آویو تنگ کرده است و این مهم آن بخش از سیر تحولات جهانی درعصر حاضر است که مردم و مسئولان در اروپا و دیگر دول باید آن را با دقتی پیگیرانه درک کنند.

آمریکایی ها و اسرائیلی بسیار دلشان می خواهد به هر شکل ممکن نظام را ساقط کنند، اما مانند کسی که در درون حلقه ای گیر کرده باشد، هر قدر دست و پا می زنند حلقه تنگ تر و راه تنفس شان بازهم تنگ تر می شود. مردم در این چهار دهه به شایستگی نشان داده اند که همراه و همگام اهداف و آرمان های بزرگ نظام هستند، اما برخی ازمسئولان از همان ابتدا و هنوز هم به این مرحله نرسیده اند و منافع حزبی، جناحی و ستادهای انتخاباتی را بر آبروی نظام و قدرت انقلاب ترجیح می دهند.

این افراد باید با شتاب بیدار و هشیار شوند و اگر چنین نشد، مردم باید با ورود درصحنه این گروه از مدیران را جایگزین کنند.
واقعیت انکار نا پذیر این است که اوضاع معیشتی مردم امری فوق العاده مهم است و باید هر چه سریعتر برای آن راهکارهای موثر جستجو شود، مردمی که همه چیز حتی جان خود و فرزندانشان را نثار آبیاری درخت تنومند انقلاب کرده اند.

مدیران اگر همین حضور انقلاب اسلامی در پنج قاره جهان را به درستی درک کنند و اینکه استکبار جهانی چگونه سرگیجه گرفته است، باید  به صف مردم بپیوندند و مانند مردم زندگی کنند و اجازه دهند عرصه انقلاب اسلامی ایران هر روز به شایستگی و در راستای حمایت از مظلومان گسترده تر شود.

print

پاسخی بگذارید