تاریخ: ۲۱:۴۹ :: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
معرفی با ارزش ترین صنایع بازار

اسامی بزرگترین صنایع بورسی و فرابورسی از نظر ارزش معاملات در پایان بهمن سال ۹۷ اعلام شد.

به گزارش اقتصادشمال ،شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام کرد:  گروه اوراق مالی با ۹۱ هزار و ۹۹ میلیارد ریال درپایان بهمن ۹۷ در صدر بزرگترین صنعت بورسی از نظر ارزش معاملات ایستاد. گروه صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله با ۲۰هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال و گروه فلزات اساسی با ۱۸ هزار ومیلیارد  ۷۳۹ ریال در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین گروه بانک‌ها و موسسات مالی، محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات، سرمایه گذاری ها استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی، فراورده های هسته ای کک و سوخت هسته ای و زراعت و خدمات وابسته در مکان های سوم تا دهم بزرگترین صنایع بورسی و فرابورسی از نظر ارزش معاملات هستند.

بر اساس این گزارش، ابزار پزشکی اپتیکی و دباغی پرداخت چرم در رتبه های انتهایی این جدول ایستادند.

مرجع رسانه بانکی

print

پاسخی بگذارید