تاریخ: ۱۲:۰۰ :: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

دبیرخانه کارگروه انتخاب حسابرس وزارت اقتصاد در اطلاعیه ای، تصمیمات و ضوابط انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال ۹۷ شرکت های موضوع ماده یک را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، ابلاغیه و ضوابط مصوب کارگروه در خصوص معرفی حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۳۹۷ شرکت ها، در تاریخ ۲۴ تیرماه جاری، حسب مورد به مراجع ذیربط آنها از جمله وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، بانکها، شرکت های بیمه، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری ارسال شد.

بر اساس این گزارش، تعداد پنج موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، به عنوان حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه در سال مالی۱۳۹۷ برای هر یک از شرکت های زیرمجموعه دستگاه ها و سازمان های یاد شده، معرفی شد و مجامع عمومی این شرکت ها مکلفند حسابرس و بازرس قانونی خود را صرفا از میان پنج موسسه حسابرسی معرفی شده، انتخاب کنند.

این گزارش همچنین می افزاید، ارکان ذیصلاح شرکت های مذکور مجاز نیستند بیش از چهار سال متوالی، یک موسسه حسابرسی را به سمت حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب کنند. گزارش تصریح دارد: شرکت ها مکلفند بلافاصله پس از انتخاب حسابرس و بازرس قانونی “تصویر صورتجلسه و فهرست حاضران در جلسه مجمع عمومی ذیربط”، “تصویر ترازنامه، صورت سود و زیان و یادداشت سرمایه صورت های مالی سال ۱۳۹۶ شرکت”، و متعاقبا “تصویر قرارداد منعقده با حسابرس قانونی سال ۱۳۹۷” را به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

در این اطلاعیه آمده است: در صورت احراز تخلف هر یک از موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس، موسسه مذکور از فهرست موسسات مورد نظر کارگروه برای سنوات آتی، خذف خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه دبیرخانه کارگروه انتخاب حسابرس وزارت امور اقتصادی و دارایی، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند، بلافاصله پس از قبولی سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی یا علی البدل هر یک از شرکت های مشمول در مجمع عمومی ذیربط، موضوع را به نحو مقتضی به “جامعه حسابداران رسمی ایران” و “دبیرخانه کارگروه” (دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) اعلام کنند.

print

پاسخی بگذارید