نگاه اقتصاد گستر شمال به روزنامه های امروز
تاریخ: ۲:۰۷ :: ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
نقشه راه تحول اقتصاد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۲۱ فروردین به بیان مسائلی همچون خسارت ۳ هزار میلیارد تومانی ریزگردها، رشد ۶۶ درصد تجارت ایران با اوراسیا، سرعت افزایش قیمت نفت گرفته شد، رنگ رونق به بورس بر می‌گردد؟، وعده افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید پتروشیمی، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

وعده افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید پتروشیمی/خسارت ۳ هزار میلیارد تومانی ریزگردها/ سرعت افزایش قیمت نفت گرفته شدوعده افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید پتروشیمی/خسارت ۳ هزار میلیارد تومانی ریزگردها/ سرعت افزایش قیمت نفت گرفته شدوعده افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید پتروشیمی/خسارت ۳ هزار میلیارد تومانی ریزگردها/ سرعت افزایش قیمت نفت گرفته شدوعده افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید پتروشیمی/خسارت ۳ هزار میلیارد تومانی ریزگردها/ سرعت افزایش قیمت نفت گرفته شدوعده افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید پتروشیمی/خسارت ۳ هزار میلیارد تومانی ریزگردها/ سرعت افزایش قیمت نفت گرفته شدوعده افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید پتروشیمی/خسارت ۳ هزار میلیارد تومانی ریزگردها/ سرعت افزایش قیمت نفت گرفته شدوعده افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید پتروشیمی/خسارت ۳ هزار میلیارد تومانی ریزگردها/ سرعت افزایش قیمت نفت گرفته شدوعده افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید پتروشیمی/خسارت ۳ هزار میلیارد تومانی ریزگردها/ سرعت افزایش قیمت نفت گرفته شدوعده افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید پتروشیمی/خسارت ۳ هزار میلیارد تومانی ریزگردها/ سرعت افزایش قیمت نفت گرفته شدوعده افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید پتروشیمی/خسارت ۳ هزار میلیارد تومانی ریزگردها/ سرعت افزایش قیمت نفت گرفته شد

print

پاسخی بگذارید