تاریخ: ۳:۰۳ :: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
نگاهی به متوسط هزینه های سالانه گلستانی ها

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان گفت: در سال 96، متوسط کل هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری و روستایی در استان گلستان به ترتیب حدود 28 و 16/5 میلیون تومان بود.

به گزارش اقتصاد شمال ،مهدی سعادت‌فر اظهار کرد: متوسط کل هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری و روستایی در کل کشور 33 و 18 میلیون تومان بوده که رتبه استان از این نظر به ترتیب در خانوارهای شهری 15 و خانوارهای روستایی 20 کشور بوده است.

وی افزود: متوسط هزینه‌های غیرخوراکی نقاط شهری در استان 211/1 میلیون ریال است که گلستان از این حیث در جایگاه 14 کشور قرار گرفته است. متوسط هزینه‌های غیرخوراکی نقاط روستایی در استان نیز 109 میلیون ریال است که از این نظر گلستان در جایگاه 18 کشور قرار دارد.

سعادت‌فر بیان کرد: متوسط هزینه‌های خوراکی و دخانی در نقاط شهری استان 68/6 میلیون ریال و در نقاط روستایی 57/9 میلیون ریال بوده که گلستان از این نظر به ترتیب در جایگاه 21 و 11 کشور قرار دارد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان تصریح کرد: متوسط درآمد سالانه خانوار شهری در گلستان 311/8 میلیون ریال و در کل کشور 366/8 میلیون ریال است که استان گلستان در جایگاه 18 قرار دارد.

وی ادامه داد: متوسط درآمد سالانه خانوار روستایی در استان نیز 191/8 میلیون ریال و در کل کشور 201/8 میلیون ریال است و استان گلستان در جایگاه 19 قرار گرفته است.

سعادت‌فر خاطرنشان کرد: نسبت درآمد به هزینه در نقاط شهری گلستان برابر با 1/11 و کشور 1/11 است. میزان نرخ این شاخص در نقاط روستایی استان برابر با 1/15 و در کل کشور 1/13 است. استان گلستان در شاخص نسبت درآمد به هزینه در نقاط شهری در جایگاه 18 و در نقاط روستایی در جایگاه 15 در بین استان‌های کشور قرار دارد.

print

پاسخی بگذارید