تاریخ: ۸:۴۴ :: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
وضعیت جوی مازندران طی ۵ روز آینده

اقتصادگستر شمال به هوای مازندران نگاهی انداخته است که با هم بخوانیم.

🔹 دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۳۱ : صاف تا نیمه ابری در برخی نقاط ابری ☀️ ⛅️ ☁️
باد : جنوب غربی تا شمال غربی ؛ ۲ تا ۵ متر بر ثانیه گاهی تا ۸ متر بر ثانیه

🔹 سه شنبه ۱۴۰۱/۶/۱ : صاف تا نیمه ابری در برخی نقاط ابری خاصه در ارتفاعات همراه با بارش های پراکنده ☀️ ⛅️ ☁️ 🌦
باد : جنوب غربی تا شمال غربی ؛ ۲ تا ۵ متر بر ثانیه

🔹 چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۲ : صاف تا نیمه ابری در برخی نقاط ابری خاصه در ارتفاعات همراه با بارش های پراکنده ☀️ ⛅️ ☁️ 🌦
باد : جنوب غربی تا شمال غربی ؛ ۲ تا ۵ متر بر ثانیه گاهی تا ۸ متر بر ثانیه

🔹 پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳ : صاف تا نیمه ابری ☀️ ⛅️
باد : جنوب غربی تا شمال غربی ؛ ۲ تا ۵ متر بر ثانیه گاهی تا ۸ متر بر ثانیه

🔹 جمعه ۱۴۰۱/۶/۴ : صاف تا نیمه ابری ☀️ ⛅️
باد : جنوب غربی تا شمال غربی ؛ ۲ تا ۵ متر بر ثانیه

print

پاسخی بگذارید

*

code