تاریخ: ۷:۳۴ :: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
کاهش رتبه ریسک اعتباری؛ عامل افزایش امنیت سرمایه‌گذاری خارجی

رییس مرکز سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران با استقبال از کاهش رتبه ریسک اعتباری کشور، این موضوع را عاملی برای افزایش امنیت سرمایه گذاری و فاینانس‌ها خواند.

فریال مستوفی در گفتگو با خبرنگارما درباره کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران از سوی موسسه OECD از ۷ در ابتدای دولت یازدهم به ۵ در ماه گذشته، اظهارداشت: پایین آمدن رتبه ریسک اعتباری ایران در سرمایه گذاری و کاهش نرخ بیمه ها موثر است.

وی افزود: هر اندازه ریسک رتبه اعتباری کشور کاهش یابد، امکانات بیشتری در زمینه سرمایه گذاری به وجود می آید.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: کاهش ریسک رتبه اعتباری کشور باعث افزایش امنیت سرمایه گذاری و فاینانس ها می شود.

مستوفی با بیان اینکه پایین ترین رتبه ریسک اعتباری ایران در طول سال های گذشته ۴ بوده است، ابراز امیدواری کرد تا ریسک اعتباری ایران هرچه زودتر از عدد ۵ نیز پایین تر بیاید.

print

پاسخی بگذارید