تاریخ: ۸:۲۹ :: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

شاخص کل در پایان معاملات هفته منتهی به ۹ اسفند ماه ۹۶ نسبت به هفته قبل با ۰.۲ درصد کاهش همراه شد.

شاخص کل در پایان معاملات هفته منتهی ۹ اسفند ماه ۹۶، با ۱۹۶ واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم ۹۷۹۶۲ واحد رسید.

بر اساس این گزارش، شاخص بازار اول با ۲۱۹ واحد کاهش به رقم ۶۹.۵۷۲ واحد رسید و شاخص بازار دوم با ۴ واحد افزایش عدد ۲۰۸.۶۷۸ واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با ۰.۳ درصد کاهش و ۰.۰۰۲ درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

همچنین در پنج روز کاری هفته گذشته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۱۷.۶۶۲ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۲۶ درصد افزایش یافته است.

از سویی دیگر، تعداد ۴.۹۷۷ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از۳۵۴ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۱۸ درصد و ۳.۷ درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.

این درحالی است که تعداد ۵۸ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۵۹۱ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با ۵۸ درصد و ۵۹ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

print

برچسب ها:

پاسخی بگذارید