نگاه اقتصاد گستر شمال به روزنامه های اقتصادی امروز
تاریخ: 0:36 :: 2022/05/24
نوبت مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس و خالی

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی سه شنبه سوم خرداد به بیان مسائلی همچون نوبت مالیات ستانی از خانه های لوکس و خالی، تحقق توسعه روابط با همسایگان، تاوان مداخله دولت در مسکن، ملک و سفر خارجی ملاک دهک بندی نیست، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

 

 

نوبت مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس و خالی/ تحقق توسعه روابط با همسایگان/ تاوان مداخله دولت در مسکننوبت مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس و خالی/ تحقق توسعه روابط با همسایگان/ تاوان مداخله دولت در مسکننوبت مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس و خالی/ تحقق توسعه روابط با همسایگان/ تاوان مداخله دولت در مسکننوبت مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس و خالی/ تحقق توسعه روابط با همسایگان/ تاوان مداخله دولت در مسکننوبت مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس و خالی/ تحقق توسعه روابط با همسایگان/ تاوان مداخله دولت در مسکننوبت مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس و خالی/ تحقق توسعه روابط با همسایگان/ تاوان مداخله دولت در مسکننوبت مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس و خالی/ تحقق توسعه روابط با همسایگان/ تاوان مداخله دولت در مسکن

print

پاسخی بگذارید

*

code