تاریخ: ۱۱:۵۶ :: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱
ارسال سؤال از رئیس جمهور به قوه قضائیه منتفی شد

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: جمع بندی هیات رئیسه مجلس این است که در سؤال از رئیس جمهور موضوع استنکاف از قانون قید نشده است، لذا ارجاع سؤال به قوه قضائیه منتفی شد.

بهروز نعمتی با اشاره به بررسی موضوع سؤال از رئیس جمهور و ارسال آن به قوه قضائیه در هیات رئیسه مجلس گفت: هیات رئیسه در جلسه امروز خود به این نتیجه رسید که چون موضوع سؤال از رئیس جمهور، استنکاف از قانون نبوده است و سؤال کنندگان نیز لفظ دقیق استنکاف از قانون را در سؤالاتشان قید نکرده اند، ارجاع سؤال به قوه قضائیه موضوعیت ندارد و منتفی شد.

print

پاسخی بگذارید