تاریخ: ۱۱:۰۱ :: ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
تصویب فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری در سال ۹۷

فهرست بنگاه های قابل واگذاری در سال ۹۷، در جلسه هیات واگذاری تصویب شد.

یکی از تکالیف هیات واگذاری در هر سال این است که فهرستی شامل اسامی بنگاه های مشمول واگذاری به همراه میزان سهام یا درصد قابل واگذاری آنها و نیز برنامه واگذاری را به تصویب برساند.

از اینرو از آنجا که طبق قانون تا پایان سال ۹۳ می بایست همه واگذاری ها خاتمه پیدا کند، بر این اساس از سال ۹۴، همه ساله قانونگذار در قوانین بودجه سنواتی اجازه واگذاری بنگاه ها تا خاتمه کامل واگذاری ها را به سازمان خصوصی سازی داده است.

در این راستا امسال هم به اعتبار قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، اجازه واگذاری برای بنگاه های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شده است. بنابراین در جلسه هیات واگذاری که در وزارت اقتصاد برگزار شد، این هیات تمامی بنگاه های شناسایی شده تا کنون را در لیست واگذاری های سال جاری قرار داد و به تصویب رساند.

این بنگاه ها شامل مواردی که فاقد هرگونه ابهام یا چالش در امر واگذاری هستند، بوده و ۴۱۲ بنگاه را شامل می شود و تعدادی نیز بنگاه های نیازمند بررسی و کارشناسی بیشتر هستند که تعداد آنها ۲۲۰ مورد می باشد.

بر این اساس در جلسه هیات واگذاری مقرر شد در مورد این ۲۲۰ بنگاه مشمول واگذاری در جلسات آتی این هیات، رسیدگی دقیق تری صورت گیرد و صرفا چنانچه لازم بود هیات واگذاری در خصوص خروج این ۲۲۰ بنگاه از لیست واگذاری ها به دولت پیشنهاد بدهد.

بنابراین در جلسه هیات واگذاری در خصوص قرار گرفتن حدود ۶۳۰ بنگاه در لیست واگذاریهای سال ۹۷ برای واگذاری مصوبه صادر شد. تصمیم گیری در خصوص سود فروش اقساطی و خسارت تاخیر در تادیه خریداران سال ۹۷ در خصوص واگذاری ها نیز از دیگر مصوبات جلسه هیات واگذاری بود که بر این اساس مقرر شد نرخ سود فروش اقساطی بنگاههای مورد واگذاری دولت به بخش خصوصی و تعاونی ۱۰ درصد و بخش های عمومی غیردولتی ۱۳ درصد باشد.

همچنین نرخ خسارت تاخیر در تادیه کلیه خریداران نیز در این جلسه ۶ درصد تصویب شد که بدین ترتیب سود فروش اقساطی و خسارت تاخیر مصوب نرخ معادل نرخ های مصوب سال ۱۳۹۶ می باشد.

علاوه بر این در جلسه هیات واگذاری، تخفیف یکی از خریداران بنگاه های سنوات قبل که اقدامات مثبت و موثری را در خصوص شرکت خریداری شده از جمله حفظ و ارتقای اشتغال، بهبود سرمایه‌گذاری و بهره‌وری انجام داده است، مورد رسیدگی و تصویب قرار گرفت. در پایان جلسه هیات واگذاری نیز مقرر شد گزارش جامعی از عملکرد سال ۱۳۹۶ توسط سازمان خصوصی سازی برای ارائه در جلسات بعدی این هیات تهیه شود.

print

پاسخی بگذارید