تاریخ: ۱۶:۱۸ :: ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران وجود رشد اقتصادی حاصل شده در سال ۱۳۹۵ و بهار ۱۳۹۶ ،مقایسه ارزش افزوده رشته فعالیت‌ها به قیمت‌های ثابت با مقادیر آن در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد در برخی از بخش‌ها مانند استخراج نفت خام و گاز طبیعی، ساختمان و واسطه گری‌های مالی، سطح ارزش افزوده به قیمت ثابت هنوز به سطح عدد سال ۱۳۹۰ نرسیده است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رشد محصول ناخالص داخلی(GDP)، یا همان رشد اقتصادی در مرکز آمار ایران از دو روش تولید و هزینه محاسبه می‌شود. در روش تولید، مبنای محاسبه‌ی GDP مجموع ارزش افزوده‌های بخش‌های مختلف اقتصادی است در روش هزینه، GDP از مجموع اجزای تقاضای نهایی به دست می‌آید. نتایج محاسبات نرخ رشد اقتصادی برای سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۵ و سه ماهه اول ۱۳۹۶ در جداول ۱ تا ۴ آورده شده است.

محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۸۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان با نفت و ۱۴۵ هزار و ۶۶۹ میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۱۷۲ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان و بدون نفت ۱۳۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ۶.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی و ۷ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۳۹۶ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در سه ماهه نخست سال جاری رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ۳.۱ درصد گروه صنعت (استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) ۴.۹ درصد و گروه خدمات ۸.۳ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد داشته است.

از طرفی شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰ ) قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور در فصل بهار ۱۳۹۶ عدد ۲۴۷.۹ را نشان می‌دهد که نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶، ۷.۶ درصد افزایش داشته است. این شاخص برای خانوارهای شهری در فصل بهار سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۴.۸ و برای خانوارهای روستایی عدد ۲۶۰.۹ را نشان می‌دهد که نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶، به ترتیب ۷.۷ و ۸.۵ درصد افزایش داشته است.

از آنجا که در مناطق روستایی ضریب اهمیت کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات بیشتر از شهری است (۴۰.۲ در برابر ۲۵.۵ درصد) و ضریب اهمیت مسکن در مناطق شهری بیشتر از روستایی است ( ۳۰.۵ در برابر ۱۱.۶ درصد)، لذا در دوره هایی که مسکن در رکود باشد این ضریب اهمیت بالا در مناطق شهری همانند وزنه ای سنگین عمل کرده و اجازه نمی‌دهد، شاخص کل شهری تغییرات زیادی داشته باشد.

در مناطق روستایی خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مشابه همین وزنه است. با توجه به اینکه در دوره‌های اخیر همچنان اجاره بهای واحدهای مسکونی در قیاس با قیمت خوراکی‌ها، رشد کمتری داشته، بنابراین سبب شده که نرخ تورم روستایی بیشتر از شهری باشد.

مرکز آمار ایران همچنین در بخش دیگری به نکات کلیدی قابل توجه در حساب های ملی فصلی و نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ اشاره کرد:

در فصل بهار ۱۳۹۶ هر چند بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی رشد مثبت ۴.۷ درصدی را تجربه کرده است، اما از آنجا که این رشد کمتر از میانگین رشد سایر بخش‌ها بوده باعث فزونی یافتن رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به محصول ناخالص داخلی، بعد از حدود چهار فصل که دوران اوج صادرات نفتی پس از اجرا شدن برجام بوده، شده است.

با وجود رشد اقتصادی حاصل شده در سال ۱۳۹۵ و بهار ۱۳۹۶، مقایسه ارزش افزوده رشته فعالیت‌ها به قیمت‌های ثابت با مقادیر آن در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد در برخی از بخش‌ها مانند استخراج نفت خام و گاز طبیعی، ساختمان و واسطه گری‌های مالی، سطح ارزش افزوده به قیمت ثابت هنوز به سطح عدد سال ۱۳۹۰ نرسیده است.

همچنین بررسی اجزای هزینه نهایی به قیمت ثابت نیز نشان می‌دهد صرف نظر از افزایش هزینه مصرف نهایی خصوصی و دولت نسبت به سال ۱۳۹۰، سطح ارقام تشکیل سرمایه در ماشین آلات و ساختمان همچنان کمتر از سطح ارقام سال ۱۳۹۰ است.

منبع: ایسنا
print

پاسخی بگذارید