یادداشت مدیر مسئول:
گروه: اجتماعی
تاریخ: ۱۱:۲۱ :: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

انتشار تصاویر رفتارناشایست و دور از قاعده اخلاقی و اداری فرماندار گلپایگان با یکی از خبرنگاران رسانه های گروهی این شهرستان بار دیگر نحوه نادرست رفتار مسئولان دولتی را با رسانه های گروهی آشکار کرد.

هر چند تاثیر رسانه های گروهی بر جوامع انسانی و روند توسعه بخشی آن بر کسی پوشیده نیست اما در دوران فوران اطلاعاتی و ارتباطی در جهان امروز هنوز هم هستند افرادی که کنج دگم خویش را برگزیدند و با این اثر بخش ترین وسیله تغییر جوامع ارتباطی ندارند .

انعکاس بی طرفانه و همراه با انصاف رسانه های گروهی از روند اجرای امور دولتی و انتقاد به جا بر نحوه مدیریت مسئولان دولتی و همراه بودن با مردم از مواردی است که همواره در مرکز ثقل حرکت رسانه ها به سمت روشنگری  قرار داشته است.

اکنون که نحوه شکل دهی و اثر گذاری رسانه ها در دنیای مدرن شرایط نا مطلوب جوامع را به سمت اصلاح  هدایت  می کند رفتار ناشایست نسبت به چهارمین رکن از دموکراسی از سوی هیچ فرد و نهادی پذیرفته شده نخواهد بود .

به همین خاطر رسیدگی به نحوه برخورد نا مناسب مسئول دولتی در شهرستان گلپایگان را نسبت به خبرنگار این شهرستان خواستار بوده و اصلاح این روند را برای تکرار نشدن دوباره این موضوع خواهانیم.

بهاره نوری

print

پاسخی بگذارید