کرباسیان
تاریخ: ۲۰:۱۷ :: ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

وزیر امور اقتصادی و دارایی از اعلام فهرست نهایی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی به زودی خبر داد.

مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به اینکه وظیفه دولت حفظ منابع ارزی کشور تامین منافع عموم مردم است، اظهار داشت: متاسفم که ذهن جامعه طی چند هفته گذشته به دلیل سودجویی و رانت خواهی عده ای خاص بهم ریخته و نظم بازارها نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. به همین گروه بدون توجه به منافع ملی، آینده توسعه کشور را به مخاطره انداخته اند. در وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام ابزارهای نظارتی و اجرایی خود مانند سازمان امورمالیاتی، گمرک و سازمان حسابرسی را به کار گرفته ایم که حق مردم به آنها بازگردد و اخلال گران نظام اقتصادی و ارزی هم هزینه رفتارهایشان را بدهند.

وی ادامه داد: لیست تمامی افرادی که در دوره اخیر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند از طریق بانک مرکزی در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. این لیست را به سرعت در اختیار گمرک قرار دادیم تا به صورت دقیق مشخص کنند که چه افراد و شرکت هایی ارز دریافت کرده و کالا وارد نکرده اند. با این گروه براساس قانون و برمبنای اخلال گران نظام ارزی برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین سازمان امورمالیاتی هم موضوع را دنبال می کند. به گزارش نهایی با نهایت شفافیت در اختیار مردم و نهادهای ذی ربط قرار می گیرد. نباید در مبارزه با فساد عقب نشست و ما هم در وزارت اقتصاد در هر سطحی با فساد برخورد خواهیم کرد.

print

پاسخی بگذارید