نگاه اقتصاد شمال به نرخ بیکاری در استان های شمالی
مازندران کمترین نرخ بیکاری و گیلان بیشترین/کاهش نرخ بیکاری در استان های شمالی

بر اساس این گزارش استان های مازندران با نرخ ۸٫۸ ،گلستان با نرخ ۱۰٫۷و گیلان با نرخ ۱۱٫۳ به ترتیب کمترین آمار بیکاری را دارند .

بهاره نوری :به گزارش اقتصاد شمال طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران استان های شمالی کاهش یک یا دو درصدی نرخ بیکاری را در مقایسه با پاییز سال گذشته شاهد بودند.

بر اساس این گزارش استان های مازندران با نرخ ۸٫۸ ،گلستان با نرخ ۱۰٫۷و گیلان با نرخ ۱۱٫۳ به ترتیب کمترین آمار بیکاری را  دارند .

گفتنی است این جدول به بررسی شاخص های عمده بازار کار استان ها در پاییز دو سال اخیر پرداخته و نگاه مقایسه ای به آن  را داشته است.

که بر این اساس مازندران در پاییز سال ۹۶ با نرخ بیکاری  ۹٫۹کاهش یک درصد ی،گیلان با نرخ  ۱۱٫۶ کاهشی کمتر از یک درصد و  گلستان با نرخ ۱۲٫۷ کاهش دو درصدی و بیشترین میزان کاهش نسبت به سال گذشته را شاهد بوده است.

print

پاسخی بگذارید