تاریخ: ۱۲:۱۲ :: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

معاون سازمان خصوصی سازی گفت: ۴۹ شرکت به صورت قطعی برای سهام عدالت اختصاص یافته و این شرکت ها هیچگونه تغییر دیگری نخواهد داشت.

داود خانی گفت: در مجموع تعداد ۴۹ شرکت که قیمت گذاری قطعی شده و بخش عمده آنها جزو شرکت های بورسی و تعدادی اندک هم  غیربورسی اند، طی سنوات گذشته به سهام عدالت اختصاص کامل پیدا کردند و در جلسه  آبان ماه سال ۱۳۹۵ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قطعیت یافته اند.

معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی افزود: این شرکت ها در جلسه مورد نظر نهایی شده و تصویب شد که این ۴۹ شرکت به صورت قطعی برای سهام عدالت اختصاص یابند و لذا این شرکت ها هیچگونه تغییر دیگری نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: این ۴۹ شرکت در صورت تصویب لایحه پیشنهادی از سوی مجلس به پورتفوی شرکت های سرمایه گذاری استانی اضافه نمی شوند، بلکه شرکت های مصوب شده در شورای عالی اصل ۴۴ به موجب این لایحه قرار است به عنوان سرمایه صندوق، سرمایه‌گذاری شوند که عنوان آن صندوق سرمایه گذاری سهام عدالت است.

معاون سازمان خصوصی سازی گفت: به موجب احکام قبلی شرکت های سرمایه گذاری های استانی دارای سرمایه گذاری هایی به نام شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت بودند که البته این موضوع قطعیت کامل نداشت و اکنون قانون گذار در خلال این لایحه تصویب می کند که این شرکت های سرمایه گذاری واجد این سرمایه گذاری ها نیستند و صندوق های سرمایه گذاری متولی این سرمایه ها و شرکت های سرمایه پذیر است.

print

پاسخی بگذارید