تاریخ: ۱۲:۴۷ :: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

یکسال پیش بود که شاعری نماینده بهشهر در نشست خبری خود با خبرنگاران از انتخاب منطقه امیرآباد بهشهر به عنوان منطقه آزاد تجاری خبر داد ؛ خبری که به سرعت در فضاهای رسانه ای چرخیدو چرخیدو عاقبت در دور باطل سر از ناکجا آباد در آورد زیرا پس از آن کسی پاسخگوی سوالات خبرنگاران و افکار عمومی در این زمینه نبود.

روند پیش روی انتخاب و تایید مناطق آزاد روندی منظم و مشخص است و اینکه این اتفاق مهم اقتصادی را به دلیل بی کفایتی در انجام وظایف محوله در دهان رسانه ها بچرخانیم و مردم را امیدوار نگه داریم تا خلاء انجام نشدن وعده های انتخاباتی را پر کنیم کاری است که بسیاری از آگاهان به مسائل اقتصادی را گمراه نخواهد کرد.

روند انتخاب مناطق آزاد بسیار مشخص است و اینکه از سوی کسی که دیگر سمت سیاسی ندارد مطرح می شود و مثل نقل در دهان رسانه ها می چرخد سودی که ندارد بلکه مردم شرق مازندران را متضرر خواهد ساخت.

حال جای سوال باقی می ماند آیا باید کم کاری و محقق نشدن وعده ها را با چرخاندن مساله مهم  اقتصادی برای مردم شرق مازندران در دهان رسانه ها و داغ کردن آتش اختلافات و متضرر کردن آنان پر کرد؟ یا با تدبیر به این مساله مهم اقتصادی و تعیین کننده پرداخت.

هر چند با تغییر مدیریت سیاسی استان این امیدواری بوجود آمد که فعالیت پینو کیوهای اقتصادی  کمتر شود اما گویا شکست خوردگان سیاسی به دنبال راه تازه ای می گردند .

بهاره نوری-مدیر سایت اقتصاد گستر شمال

print

پاسخی بگذارید